Szakmai és etikai irányelvek

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottsága elkötelezett az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) szakmai, tudományos színvonalának és az OTDK tisztaságának biztosítása, a tudományos diákköri tevékenységbe bekapcsolódó hallgatók szakmai-tudományos fejlődésének és az e folyamatban közreműködő oktatók, kutatók, szakemberek tevékenységének támogatása iránt.
 
A Bizottság működésével, és a Szekció lebonyolításában közreműködő bírálók, ill. zsűritagok tevékenységével kapcsolatban az alábbi szakmai és etikai irányelveket fogalmazza meg: 

Támogatóink